فهرست بستن

پلکس کرمی بادیگارد محافظ مو

همانظور که از نام آن پیدا است یک محافظ مو است. پلکس بادیگارد یک محصول احیا کننده و آبرسان است و از آسیب های مو که در اثر استفاده از مواد شیمیایی و کار با مواد برای مو ایجاد می شود به شدت جلوگیری می کند.

این محصول در مواد آسیب زا مثل رنگ، دکلره و سایر مواد آسیب زننده ترکیب شده و از اثر آنها کم می کند. 

همچنین این محصول به عنوان پلکس-تراپی نیز به تنهایی نیز استفاده می شود و یک احیا کننده ی مو و یک آبرسان قوی می باشد.

استفاده مداوم از این محصول سبب احیای فوری موهای  آسیب دیده می شود.

این محصول صدرصد ارگانیک بوده و به هیچ وجه منع مصرف ندارد. 

این محصول احیا کننده، آبرسان عمیق به کورتکس مو و براق کننده و شاداب کننده مو می باشد. 

نحوه مصرف این محصول چگونه است؟

این محصول به نسبت 10 به یک یعنی 10 درصد، در رنگ و دکلره و سایر مواد آسیب زا ترکیب شده و سپس مصرف می شود. کار اصلی آن کاهش اثرات مصرف مواد شیمیایی مصرف شده می باشد. 

در پلکس تراپی نیز مثل ماسک مو از دو سانت به ریشه مواد گذاری می شود و بعد زا 45 دقیقه استراحت آب کشی می شود. این محصول محدودیت مصرف ندارد و به روزانه هفتگی و یا یک روز در میان نیز می توان از آن استفاده کرد.