فهرست بستن

کراتین گیاهی و طبیعی مو (نچرال)

این محصول کراتین صدرصد طبیعی بدون هیچ گونه فرمالدهید می باشد.

دارای صافی و احیای 100 درصد می باشد. 

این محصول کاملا ارگانیک و کاملا بی خطر بوده و حتی برای استفاده زنان باردار نیز مناسب می باشد. 

این محصول جزو درمان های سرد محسوب می شود و در استفاده از همانند کراتینه های گرم مو از سشوار یا اتو کراتین استفاده نمی کنیم. 

چگونه از این محصول استفاده کنیم؟

استفاده از این محصول همانند استفاده از ماسک های مو و ماسک های پروتئینه می باشد. بنابراین از دو سانت به ریشه مواد گذاری را انجام می دهیم و بعد از گذشت 45 دقیقه مو ها را آب کشی کرده و سپس مو ها را براشینگ می کنیم. این محصول بدون فرمالدهید بدون قرنطینه و صدردصد طبیعی و ارگانیک می باشد.