فهرست بستن

ماسک موی پروتئینه ضد زردی و قرمزی

معرفی محصول

یک محصول ضد زردی و ضد قرمزی می باشد که هماندد شامپو های رنگساژ، زردی و قرمزی ناخواسته مو را جذب می کند. 

این ماسک با آبکشی می باشد و لازم به ذکر است تنها کار آن جذب زردی و قرمزی اضافه می باشد بنابراین پایه رنگ را تغییر نمی دهد. 

به علت دارا بودن مواد احیا کننده نسبت به شامپو های ضد زردی و قرمزی کاربرد دوگانه دارد یعنی علاوه بر جذب زردی و قرمزی اضافه مو، پروئتین و کراتینه را به مو تزریق می کند. 

چگونه از این محصول استفاده کنیم؟

همانند ماسک های پروتئینه، ازدوسانت به ریشه مواد گذاری را شروع می کنیم و بعد از گذشت 15 دقیقه الی 30 دقیقه (بسته به میزان زردی یا قرمزی که می خواهیم از مو جدا کنیم) با آب آن آبکشی می کنیم. این محصول به هوم-کر نیز قابل استفاده می باشد.