فهرست بستن

ماسک آنتی آکنه

معرفی محصول 

 ماسک پودری پوست ضدجوش
با قابلیت معجزه آسا تنها در اولین مرتبه ی استفاده
 

  1. کنترل کننده چربی مضر پوست
  2. حفظ چربی طبیعی و مورد نیاز و مفید پوست
  3. بسته شدن منافذ باز پوست
  4. از بین برنده ی جای باقی مانده از جوش ها
  5. آنتی آکنه و ضد التهاب