فهرست بستن

محلول شگفت انگیز فریز مو (کراتین سرد)

معرفی محصول

این محصول یک نانو کراتین سرد بدون فرمالدهید می باشد. 

کار اصلی فریز، احیا و آبرسانی عمیق به کورتکس مو های به شدت آسیب دیده است. موهایی که بر اثر حرارت یا رنگ و دکلره و سایر مواد شیمیایی، به شکلی آسیب دیده اند، که کلیه پیوند های پپتیدی و سولفاتی آن از هم گسیخته شده است و امکان انجام درمان های گرم بروی آن وجود ندارد. 

بنابراین ابتدا  موهای به شدت آسیب دیده را به کمک فریز مو، احیا کرده و سپس سایر درمان های گرم نظیر: کراتین و غیره را بروی آن انجام می دهیم.

 این محصول به نسبت 4 به 1 با آب ترکیب شده و به محض ترکیب شدن با آب یک ماسک مو با بافت ژله ای غلیظ و بلور های یخ تشکیل می دهد.

چگونه از این محصول استفاده کنیم؟

ابتدا این ماده که غلظت آن شبیه آب می باشد را با آب مقطر به نسبت 1 به 4 ترکیب می کنیم و کمی صبر می کنیم تا به یک ماسک مو با بافت ژله ای غلیظ و بلور های یخ تبدیل شود.

سپس از دوسانت به ریشه مو مواد گذاری را انجام می دهیم. به مدت 45 دقیقه اجازه استراحت به مواد می دهیم. بعد از 45 دقیقه می توانیم به صورت ساده مو را آب کشی کنیم. یا اینکه می توانیم تا روز بعد آب کشی مو را به تعویق بیندازیم.

این عمل را می توانیم با تو جه به میزان آسیب مو، هر هفته و به مدت دوماه انجام داده تا سر انجام مو را احیا کنیم.