فهرست بستن

ریموال تاتو

معرفی محصول 

 

یک محصول با پایه گیاهی و صدرصد ارکانیگ بدون هیچ نوع آسیب پوستی که تنها با یکبار تمام رنگ های تاتو باقی مانده را پاک می کند. 

این محصول همانند سایر ریموال های موجود در بازار به هیچ عنوان اسیدی و آسیب زننده نمی باشد. 

قدرت محو تمام تاتو های  باقی حتی تاتو های بسیار قدیمی را دارد. 

تنها با یک خراش سطحی بروی بافت مورد نظر و تنهابا یکبار حرکت دست تمام رنگ های زیر پوست تخلیه می شود. 

عملکرد این به این شکل است که مواد رنگی و پیگمنت باقی مانده در زیر پوست را در خود حل می کند و سپس به کمک اپلیکاتور از زیر پوست تخلیه می گردد. 

برای استفاده از این محصول نیازی به فشار دست نیست. 

همانطور که می دانید پوست بافت های متفاوتی دارد بعضی قسمت ها چربی و بعضی از قسمت ها ماهیچه ای هستند و استفاده از ریموال نامناسب در بافت چربی دار سبب گود شدن سطح پوست و در بافت های ماهیچه ای باعث ایجاد گوشت اضافه می ششود. بنابراین بزرگترین مزیت این محصول بی خطر بودن، گیاهی بودن و تاثیر بالای آن می باشد.