فهرست بستن

تولید محصول سفارشی

سفارشی سازی محصول

بازارهای مختلف و با سلیقه های مختلفی وجود دارد که طیف متنوعی از محصولات با کیفیت بالا تا کیفیت متوسط و پایین را می پسندند.

توان مالی مصرف کننده نهایی نیز عامل  دیگری است که تعیین می کند چه نوع محصولی مناسب چه نوع بازاری است.

مسئله دوم سلیقه های مختلف مصرف کننده در حوزه رنگ و اسانس می باشد که تا حد زیادی تحت تاثیر فرهنگ بومی است. همه این عوامل سبب می شود که در مواجه با بازارهای مختلف و نیازهای مختلف مصرف کنندگان نتوانیم به طور مناسب و منعطف به این نیازها پاسخ دهیم.

سفارشی سازی محصول توانسته جواب خوبی به نیازهای متنوع مصرف کنندگان بدهد. 

تولید طیف وسیعی از محصولات به لحاظ کیفیت، رنگ، اسانس، بسته بندی و ظرف و لیبل، همواره قدمی مهمی در جهت برند سازی و سفارشی سازی محصول  بوده است.

همواره با دنبال کردن صنعت ارایشی-بهداشتی در سطح جهانی و محصولات متنوعی که در سطح جهانی عرضه می شود خود را به صورت دائم به روز کرده ایم و همواره پاسخ گوی نیازهای مختلف مصرف کنندگان و حتی چندگام جلوتر از نیاز انان قدم برداشته ایم.

سفارشی سازی محصول توانسته جواب خوبی به نیازهای متنوع مصرف کنندگان بدهد.